Z dějin jednoho rodu


 
                                               300 let rodu Jemelka - Jemelík s kořeny v Sušicích a okolí
 


Vzpomínky Msgre. Františka Jemelky


Předchozí strana  
89.
 
 

Jistě s podivnými pocity jsou vyhledávány tyto katakomby v čase hrůzy! To už zajímavější - aspoň pro kluky - je ve mnohých moderních městských školách ochrana před požárem. Hlavní chodby školní vyusťují na bocích budovy do objemných plechových trub. V případě ohně sjíždějí děti těmi troubami jako po kryté skluzavce ze školy na ulici. Ve školním roce ovšem se v takových alarmovaných produkcích žactvo cvičí. Je to pro ně veselá hodinka tělocviku.

A ještě o jednom stěhování se musím zmínit. Vzbudilo ve mně hrůzu, pokud jsem nevěděl, o co se jedná. Jel jsem kterýsi den s Rev. Tomáškem dovnitř města ke clevelandské katedrále. Pojednou vidím před naším autem hrůzostrašný obrázek. Dva muži v jakémsi stejnokroji sedí na bednách v ujíždějícím nákladním automobilu a v napřažených rukách zrovna proti nám drží k ráně připravené bambitky. Přísně a ostražitě pozorovali všechno, co se kolem děje.

"Vidíš," zaplašuje mé znepokojení přítel, "tak u nás se převáží za bílého dne zlato z bank na poštu. A je té opatrnosti třeba." Bylo mně to stěhování tehdy skoro směšné. A když jsme předjížděli ty přísné strážce drahého kovu, viděl jsem, že porozuměli mému úsměvu a usmáli se také takové službě mamonu. To je ovšem ovzduší velkoměsta.

Na texasské farmě, kde jsem byl ubytován, odjížděla se mnou do misijního kostela celá rodina pana Pastušky, ale dům nezamykali. Tam nechodí ani zloději, ani "trampi". Leda prý někdy hladový dělník ze sousedních olejových polí vejde do otevřené farmy a nají se, když má hlad a jde poctivě dál. Ví, že farmáři hotových peněz doma nepřechovávají. Je všude, i na vzdáleném venkově v užívání šekové bankovní zřízení. Tam si složí své peníze - podotýkám pro naše poměry, že zdejší banky skoro všechny jsou spojeny ve vzájemně se pojišťujícím svazu a že stát sám za ně ručí - a když mají něco platit, napíše Vám jednoduše šek. A na ty zloději nejdou, poněvadž pro ně nemají ceny.

Vidět, že Amerika je příliš veliká; i když jen drobnosti chci o ní psát, není jim pomalu konce.

 
 

Další strana          
1 - 10    11 - 20    21 - 30    31 - 40    41 - 50    51 - 60    61 - 70    71 - 80    81 - 90    91 - 100   

81          82          83          84          85          86          87          88          89          90


Zpět na
Zajímavosti, vzpomínky, cestopisy, osobnosti ...


© 2010, Sušice u Přerova, Karel.Jemelka@seznam.cz