Z dějin jednoho rodu


 
                                               300 let rodu Jemelka - Jemelík s kořeny v Sušicích a okolí
 


Vzpomínky Msgre. Františka Jemelky


Předchozí strana  
86.
 
 

V západním Texasu u p. faráře Rev. Moslera byl bych se tak nesměl tázat! Ten se jí nakupoval dost, zvláště když musil hasit o misiích žízeň tak mnohých.

Voda je všude kromě tepla podmínkou života v přírodě. Ale na jihu Spojených států je to s vodní vláhou jako s hazardní hrou. Veliká výhra anebo veliká prohra. Zaprší-li zavčas a dobře, farmářům se urodí kukuřice a bavlna v takové hojnosti, že jich ani nestačí sklidit z pole, zato však dlouhé sucho ničí všechno. A jsou kraje, jako na západě Texasu, kde někdy dvě, tři léta neberou farmáři z polí žádné úrody; přijde-li však alespoň čtvrtý rok příhodný čas, jediné žně jim nahradí předešlé ztráty. Takové naděje drží je v kraji, který se za sucha zdá být pouští. A místy i skutečně takové pouště má. Nazývají je "breaks" (brejks - zlomeniny) snad podle lámaného povrchu těch pustin, nebo mezery.

Ze Seymour jeli jsme autem aspoň 20 km takovou kamenitou krajinou, nepřehlednou na šíř i dál, směrem k Wichita Falls. Kamenitý povrch, jakoby do červena připražený nelítostným slunkem, zdál se v záplavě světla a chvějícího se horského vzduchu širým mořem, po jehož hladině podivně utíkají barevné vlny, kam oko zahlédne. A přece tuto "poušť" protínají praktičtí Amerikáni zavčas novou automobilovou cestou, kterou vytrvalými mulíky (kříženci koně a osla) naorávají a navážejí co nejrychleji. Bude pojítkem celého okolí s umělým jezerem, kterým chtějí oživit smutný ten kraj a získat zásobu laciné elektřiny. Na řece Wichita stavějí totiž jakousi údolní přehradu, jako je u nás na valašské Bystřičce. Hlavní hráz už byla téměř hotova. Pracovali na vyhlubování koryta důmyslným technickým strojem na pramici (plavidle), kterého svého času používali při prokopávání průplavu Panamského. Čemu jsem se však podivil, byl primitivní způsob, jakým při takovém velkém podniku dopravovala vyspělá americká technika kamenný materiál a odstraňovala trámy a desky upotřebeného dřeva. U nás na Bystřičce si postavili úzkokolejnou dráhu, zde dal podnikatel po hrozných cestách dopravovat kamení otužilým Mexikánům a nezmarným jejich mulíkům. A parno bylo takové, že jste obuti nezdrželi postát na rozpáleném štěrku přehrady. A jako na posměch tomu vedru pálili ještě na vysokých hranicích zdravé trámy a desky, ač je v tomto kraji dřevo tak drahé.

 
 

Další strana          
1 - 10    11 - 20    21 - 30    31 - 40    41 - 50    51 - 60    61 - 70    71 - 80    81 - 90    91 - 100   

81          82          83          84          85          86          87          88          89          90


Zpět na
Zajímavosti, vzpomínky, cestopisy, osobnosti ...


© 2010, Sušice u Přerova, Karel.Jemelka@seznam.cz