Z dějin jednoho rodu


 
                                               300 let rodu Jemelka - Jemelík s kořeny v Sušicích a okolí
 


Vzpomínky Msgre. Františka Jemelky


Předchozí strana  
61.
 
 

ba spíše ještě přiletěli nám však naproti nezbytní a neúnavní rackové. To bylo vyhlížení k blížící se pevnině. Každý toužil po změně celkem jednotvárného denního života na lodi a po nových zkušenostech.

Ve středu 18.4. po 2. hodině odpolední přistáli jsme šťastně v NewYorku. V přístavě mně čekala delegátka distriktního svazu českých katolíků, pí Kavanová a tak jsme hned odjeli autem k pohostinsky vlídným a milým krajanům newyorským.

Dopis domů z lodi

Více než týden plujeme už na sivých vodách Atlantického oceánu, zakoušejíce všechny rozmary nepokojného živlu i nestálého aprílu. Z nejužitečnějších zaměstnání, kterým se pilně věnuje naše pohyblivá obec, jest jistě psaní denních dojmů, lístků a dopisů. Ve společenském salóně jest od rána do večera obsazen nejen psací stůl, nýbrž i vše ostatní, i na piáně se pilně píše. Jakousi podporou tohoto zaměstnání je "laciný" papír, neboť lodní správa dává ho denně zadarmo k volné dispozici.

Nedivte se, že píšu také. Jsouť mnohé dojmy a zkušenosti, které nezaslouží zapomenutí. Tak roste cestovní deník, ale také vzpomínky znova se vracejí k evropskému východu, čím více se blíží na západě cíl misijní cesty - Nový svět. Slíbil jsem mamince pilně psát a dosud jsem věrně slib dodržel.

O 1.40 hod. v sobotu odpoledne měl odjet zvláštní vlak z Brém do přístaviště v Bremenhavenu. Ochotný pan rada P. Prachař měl nás kolem sebe celou společnost katolických vystěhovalců a doprovodil nás až k vlaku. Bez zastavení projeli jsme krajem, který se místy nezbavil ještě nevzdělaných pustin, zvaných "Haide" - na lodi je na denním pořádku písnička o "Blümlein auf der Haide" (kvítku na té pustině), ale sebekrásnější zpěvánky nesetřou smutného dojmu takových krajů. V Bremenhavenu prošli jsme téměř bez prohlídky k lodi "Bremen", která už čekala. U první rampy přístavní loučila se právě k odjezdu do jižní Ameriky připravená loď "Köln", s níž odjíždělo také 25 moravských slováků od Nové Vsi na práci do Buenos Aires. Budili ti naši krajané svými bílými koši pozornost už cestou Německem, kde různí zřízenci lákali na nich naše české korunky.

 
 

Další strana          
1 - 10    11 - 20    21 - 30    31 - 40    41 - 50    51 - 60    61 - 70    71 - 80    81 - 90    91 - 100   

61          62          63          64          65          66          67          68          69          70


Zpět na
Zajímavosti, vzpomínky, cestopisy, osobnosti ...


© 2010, Sušice u Přerova, Karel.Jemelka@seznam.cz