Z dějin jednoho rodu


 
                                               300 let rodu Jemelka - Jemelík s kořeny v Sušicích a okolí
 


Vzpomínky Msgre. Františka Jemelky


Předchozí strana  
90.
 
 

Cestou domů

(psáno na palubě lodi "Majestic" 9. června 1924)

V bráně Nového světa v New Yorku u Sv. Jana Nepomuckého jsme ukončili právě své apoštolátní poslání. Ve volné chvilce na lodi připravujeme a rovnáme materiál k vyúčtování; plnou bilanci sestavíme ovšem až doma, kam jsme ze svého dlouhého putování předeslali už leckterý doklad. Při pohledu na západ - vzpomínáme! Není ani možno zabránit vzpomínkám na misijní dílo apoštolátní právě tu na moři, přes které jsme slabí a nezkušení, měli přenést a zasít do panenské půdy Nového světa velikou myšlenku katolickou a slovanskou, ideu cyrilometodějskou. Pokojná plavba neruší vzpomínek - spíš do nich ukolébává za komfortním stolem "Reading-roomu" (čítárny) a bílé zásoby listovního papíru na něm jakoby volaly: "Sedni a piš!"

Nuže, aspoň z posledních stránek cestovního deníku zachytím několik vzpomínek, než je snad zatlačí nové dojmy touženého návratu do vlasti.

Velikým darem Božím je naše schopnost, kterou do paměti zapisujeme rychle prchající minulost. Ale je také dobrodiním života, že můžeme zapomenout. Zvláště zapomenout vše, co bolelo, trápilo a rmoutilo! Jako to moře pod námi, má takové zapomnění svoje šťastné hlubiny. Nevydají nikdy své kořisti.

Tak se díváme z moře za mizející pevninou Nového světa. Před námi jakoby byla rozprostřena její mapa, našimi cestami oživená. A na ní mezi obojím oceánem vidíme roztroušené oasy krajanské. Vítaly nás při prvním kroku na půdě americké v newyorském Babylóně a krajanskou srdečností těšily pak všude: ať na mokrých nížinách pod Houstonem v jižním Texasu, nebo na severu v jezernaté Minnesotě, ba překvapily nás - nehledány a netušeny - až pod Denverem v Novém Mexiku. věru, je to zajímavá bilance - zajímavá nábožensky i národně. Její sumární výsledky by se daly graficky tak jasně ukázat. Stačilo by jen poznačit na mapě nové vlasti krajanů místa apoštolátní radosti červeně a černě místa zklamání - a mapa krajanských osad by se zarděla ohnivou barvou lásky, jíž zahořela bratrská srdce pro myšlenku apoštolátní. Bůh odplať všem co nejštědřeji!

 
 

Další strana          
1 - 10    11 - 20    21 - 30    31 - 40    41 - 50    51 - 60    61 - 70    71 - 80    81 - 90    91 - 100   

81          82          83          84          85          86          87          88          89          90


Zpět na
Zajímavosti, vzpomínky, cestopisy, osobnosti ...


© 2010, Sušice u Přerova, Karel.Jemelka@seznam.cz