Z dějin jednoho rodu


 
                                               300 let rodu Jemelka - Jemelík s kořeny v Sušicích a okolí
 


Vzpomínky Msgre. Františka Jemelky


   
1.
 
 

Už je to dávno, co jsem z úst rodičů přejímal učenlivě první zvuky rodné řeči české, co jsem v ní poprvé začal žvatlat jejich drahá jména a co mne ji učili se modlit ke společnému Otci, jenž je na nebesích. A jak se podle míry poznávání zevnějšího světa rozvazoval můj dětský jazyk v hojnější zásobě naučených slov, tak rostlo zásluhou rodičů i moje poznávání Pána Boha, tak se obohacovala i má denní řeč motlitby a zrálo nejkrásnější ovoce křestanské výchovy: vědomí Boží všudypřítomnosti. Ten počátek životní moudrosti - bázeň Boží- se především snažili rodiče navštípit nám do dětské duše. A když jsem dorůstal, přidávali druhý dar - v rozumné výchově k práci. Vychovávali nás slovem i příkladem, abychom se nestyděli za žádnou práci, ale plnili jí vůli Boží.

Sami své rolnické povoláni pokládali za práci na roli Boží, jejíž dobu i odměnu určuje nebeský Hospodář. Nebyla ani ta naše Tučínská pole stejně snadná k obděláváni, ani stejně dlouhá a široká. Dřív bylo zoráno, zaseto a sklizeno na úzkém poli "pod Kozlovskou cestou", než na širokém a dlouhém "lánu v šerym". Tak různa byla i ta Boží role života rodičů. Tatínka odvolal s ní Pán zní už před 23 lety v 60 roce jeho života, maminku nám dobrotivě zachoval až do letošního července, do jejího 83 roku.

Když jsme ji pochovávali do tatínkova hrobu na svatém poli Pavlovském, ožily mně vzpomínky na oba rodiče s takovou silou, že jsem se znova a znova vracel za nimi do rodného Tučina, snažil se proniknouti do zamlžených dálav minulosti, kdy pod jednou střechou se vyhřávalo na slunku lásky rodičů mé mládi. S dojatou vděčností jsem si připomínal jejich tiché a skryté dílo, posvěcené vírou a láskou k Bohu a bezmeznou obětavostí k těm, jimž dali život. Útěchou ve smutném vzpomínáni byla mně křesťanská jistota, že je nejvýš dobrý a spravedlivý Pán, jemuž sloužili v radostech, trpkostech a zkouškách života. Ten už vše zhodnotil neodvolatelně pro celou věčnost. Nám zbývá jen povinnost modlitby díků a proseb za dobré rodiče.

 
 

Další strana          
1 - 10    11 - 20    21 - 30    31 - 40    41 - 50    51 - 60    61 - 70    71 - 80    81 - 90    91 - 100   

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10


Zpět na
Zajímavosti, vzpomínky, cestopisy, osobnosti ...


© 2010, Sušice u Přerova, Karel.Jemelka@seznam.cz