Z dějin jednoho rodu


 
                                               300 let rodu Jemelka - Jemelík s kořeny v Sušicích a okolí
 


Vzpomínky Msgre. Františka Jemelky


Předchozí strana  
51.
 
 

Vysviacka slovenských biskupů v Nitře

K veliké radosti Moravy, jejímž metropolitou a olomouckým arcibiskupem jmenoval Svatý Otec 11. ledna 1921 nejzasloužilejšího českého kněze, senátora a kapitulního vikáře olomouckého Dr. Antonína Cyrila Stojana, přidružil se upřímný jásot katolického Slovenska, kterému se dostalo najednou tří nových biskupů z vlastní krve pro Nitru, Báňskou Bystricu a Spíš. Slavnostní vysviacka slovenských biskupů byla stanovena na 13. únor 1921 a měla se konat v staroslavné Nitře. Nově jmenovaný olomoucký arcibiskup Dr. Stojan ohlásil k slavnostnímu svěcení do Nitry poutní zájezd z Moravy.

Přes 500 účastníků vezl nás za nevlídné únorové soboty (12.2.) dlouhý zvláštní vlak do města Svatoplukova. Velká účast kněží a vůdců katolického našeho života v čele s novým arcibiskupem, mohutný průvod Moravanů, zpestřený národními kroji a svéráznou hudbou, vnesl do Nitry předzvěst slávy dne pro Slovensko tak významného. Nějakého pohodlí jsme ovšem zvláště na noclehu (nocovali jsme na vrchu u Bolestné matky Boží, kde mají dnes misionáři Božího Slova veliký dům) nemohli očekávat při takovém návalu poutníků; spalo se, kde bylo místo. Ale s bolestí jsem se tehdy probudil v noci, když byl postižen jednatel ACM, P. Adolf Jašek, který s námi spal v jedné světnici, takovým záchvatem bolení hlavy, že jsem se obával nejhoršího. Snad to již tehdy se ozvala nervová choroba, která brzo nato - ani ne po dvou letech, zklátila do hrobu jeho mladý život v americkém Clevelandě (11.1.1923).

Po slavnostním vysvěcení tří biskupů: nitranského Dra Karla Kmeťka, báňskobysrického Msgra Mariána Bláhu a spišského Msgra Jana Vojtaššáka, vyvrcholila sláva té neděle na vysokém Hradě nitranském, kde přijímali noví biskupové společně nesčetná plahopřání, oficielně - úřední i zástupců a deputací slovenských i českých. Domácí pán Hradu Msgre Kmeťko požádal svého přítele arcibiskupa Dra Stojana, aby v jeho nepřítomnosti přijímal a uváděl gratulanty do připravené místnosti, než začne gratulační pořad v slavnostní síni. A Dr. Stojan vítal a hostil celý ten příliv gratulantů svým srdečným a štědrým způsobem z přichystaných zásob vína, koláčů a zákusků tak, že uznal za nutné se pak omluvit domácímu pánu:

"Až přijedete do Olomouce, tož Vám to vynahradím."

Svého slova také arcibiskup Stojan královsky splnil při svém arcibiskupském svěcení v Olomouci.

 
 

Další strana          
1 - 10    11 - 20    21 - 30    31 - 40    41 - 50    51 - 60    61 - 70    71 - 80    81 - 90    91 - 100   

51          52          53          54          55          56          57          58          59          60


Zpět na
Zajímavosti, vzpomínky, cestopisy, osobnosti ...


© 2010, Sušice u Přerova, Karel.Jemelka@seznam.cz