Z dějin jednoho rodu


 
                                               300 let rodu Jemelka - Jemelík s kořeny v Sušicích a okolí
 


Vzpomínky Msgre. Františka Jemelky


Předchozí strana  
50.
 
 
kde z časů slávy studená zbyla jen plíseň,
všechna ta místa trpkého vyhnanství
sune dnes v dálavu nenávratnou
veliké radosti den.

Přešli jsme vítězní za oblakem světla
hlučící ulicí Rudého moře,
za námi dlouhá putování pouští,
kde mana naděje sílu jen dávala,
dojít až k pomezí Kanaánu.
Kolem nás padali modloslužebníci,
bílé jich kosti tam pohřbíval písek
zapomněním! I z věrných někteří
z výšiny nebo jen zahlédli k ránu
svítání toho dne.

Za to v těch očích, jimž dopřáno shlédnout
domoviny svaté vytouženou volnost
zaplály ohně jak odlesky blesků
ze Sinajských temen a ústa když zlíbala
Otčiny zápraží, písní se ozvala,
vítěznou písní oslavy vůdce Hospodina,
jenž mocným ramenem k cíli Svůj dovedl lid.

Doma jsme! Z posledních za městem čísel
do čísla prvního ve středu města,
z podnájmů chladných, kde stále nám visel
nad šíjí Damoklův nepřízně meč,
i když jsme nejpevněj třímali kleč
života pluhu, domů je přece jen radostná cesta.

Nesem si do svého odvahu mužnou,
otvrdlé ruce let namáháním,
přátel svých věrnost i lásku družnou .....
Ty Bože, dokonej požehnáním!
 
 

Další strana          
1 - 10    11 - 20    21 - 30    31 - 40    41 - 50    51 - 60    61 - 70    71 - 80    81 - 90    91 - 100   

41          42          43          44          45          46          47          48          49          50


Zpět na
Zajímavosti, vzpomínky, cestopisy, osobnosti ...


© 2010, Sušice u Přerova, Karel.Jemelka@seznam.cz