Z dějin jednoho rodu


 
                                               300 let rodu Jemelka - Jemelík s kořeny v Sušicích a okolí
 


Vzpomínky Msgre. Františka Jemelky


Předchozí strana  
44.
 
 

Terezín měl pro vojenského kněze jedinečné mnohostranné pole působnosti. Byla tam veliká osádka vojenská, která co chvíli vypravovala do pole různé pochodové formace. Garnisonní vznosný kostel - současně i kosel farní - je duchovně připravoval pravidelnou vojensku bohoslužbou a sv. svátostmi. V jeho zpovědnicích se mluvilo všemi jazyky tehdejší rakouskouherské říše. Část pevnostních ubikací a kasáren byla proměněna ve vojenské nemocnice, část sloužila za vězení a žalářní nemocnici a na periferii města měli své barákové tábory zajatí Rusové a italští důstojníci. Žeň smrti, zvláště ze žalářních nemocnic a zajateckých táborů byla časem tak hojná, že na bohušovickém hřbitově nestačili ani kopat jednotlivé hroby. Ačkoliv jsem býval celý den na nohou, kolega, Dr. Svoboda vedl matriky a já většinou duchovní správy a přicházíval nejednou pozdě večer domů, přece jsem si zaznamenával rád své pastorační zkušenosti - opravdový biograf, který nic nezkresluje, nic nevymýšlí, ale zachycuje pouhá fakta.

Je tak bohatý lidskou tragikou z doby velké vojny a tak charakteristický pro směsici národů a náboženství, která prošla Terezínem.

Snad se dostane ten černý sešit mého kurátského deníku někdy k veřejnému slovu. Nebudu ho tedy excerpovat a jeneom zde uvedu náladovou črtu z mého terezínského pobytu. Ozývá se z ní touha po domově z nekonečné šedi válečné.

 
 

Další strana          
1 - 10    11 - 20    21 - 30    31 - 40    41 - 50    51 - 60    61 - 70    71 - 80    81 - 90    91 - 100   

41          42          43          44          45          46          47          48          49          50


Zpět na
Zajímavosti, vzpomínky, cestopisy, osobnosti ...


© 2010, Sušice u Přerova, Karel.Jemelka@seznam.cz