Z dějin jednoho rodu


 
                                               300 let rodu Jemelka - Jemelík s kořeny v Sušicích a okolí
 


Vzpomínky Msgre. Františka Jemelky


Předchozí strana  
49.

 

Zase kaplanem

Duchovní správa poválečná měla léčit hluboké rány a otřesy, jež postihly tisíce duší. Farní kněžstvo valašskomeziříčské se nemusilo bát podívat přímo do očí svých oveček ani v době opojení novou svobodou. Nebyli nájemníky, nýbrž pastýři. Nebyli ani před válkou zhýčkáni pohodlím, ani uspáni shnilým klidem, byli zvyklí milovat a bránit věc Boží, jít za ni do nových bojů a vítězství.

K nejradostnějším chvilkám prvních poválečných let řadím rád slavnostní svěcení "Lidového domu" ve Valašském Meziříčí. Ne pro zevnější slávu toho dne - a byla opravdu veliká, ani pro nadšený jásot tisíců katolického lidu valašského, ani pro krásu slavnostní akademie, na níž mne rozechvěla do hlubin duše nesmrtelná kantáta Křižkovského "Hvězdy dvě z východu", ani pro radost bratří kněží z pokorného světitele arcibiskupa Dra Ant. C. Stojana, ale pro ten drahý úsvit svobody katolické, z jejíž bašt jsme vítali posvěcený dům k nové práci a obětem.

Nejsem básníkem, ale když se v duši nahromadí žár veliké radosti či bolesti, najde si také svou řeč. Z prožitých útrap katolické nesvobody vytryskly tehdy mé verše:


U cíle tužeb

(k slavnostnímu otevření "Lidového domu" ve Valašském Meziříčí dne 22. srpna 1920)

Dosněna pohádka o nové k domovu pouti!
Kolébko Ty našich družných ideálů,
idylické jízdy těsné zákoutí,
dlouho jsi krylo a k zrození hřálo,
co v srdcích věrných po léta plálo,
jak sladké tajemství svatého Grálu!

Na periferii města poslední číslo
se smutnou vyhlídkou do cizích polí,
zahradní saletly se skleněnou lící,
na jejichž puklinách zkřehlými prsty
hrával nám severák vyděděnců píseň
na strunách harfy jak opuštěné,
podzemní humna i sychravých sklepů.
 
 

Další strana          
1 - 10    11 - 20    21 - 30    31 - 40    41 - 50    51 - 60    61 - 70    71 - 80    81 - 90    91 - 100   

41          42          43          44          45          46          47          48          49          50


Zpět na
Zajímavosti, vzpomínky, cestopisy, osobnosti ...


© 2010, Sušice u Přerova, Karel.Jemelka@seznam.cz