Z dějin jednoho rodu


 
                                               300 let rodu Jemelka - Jemelík s kořeny v Sušicích a okolí
 


Pár slov od autora těchto stránek


Tyto stránky byly vytvořeny z popudu genealogů, se kterými jsem se dostal do styku prostřednictvím internetu. O kořeny svého rodu jsem se začal zajímat před několika lety, kdy jsem při demolici domu mých prarodičů objevil několik starých dokumentů. Byly mezi nimi staré rodné a oddací listy mých předků, které se staly prvním impulsem k dalšímu pátrání a bádání. Podařilo se mi tak shromáždit obrovské množství údajů o historii rodu. V mých záznamech se nalézalo tisíce jmen, které bylo potřeba nějak setřídit a uspořádat. Vznikly tak tři samostatné navzájem provázané práce:


Vlastní rodokmen

Historie rodného domu v Sušicích

Rodopis rodu Jemelků a Jemelíků


Další údaje postupně do rodopisu zapadají a nové se objevují. V databázi mám také řadu osob, které se postupně někam odstěhovaly a jejichž osudy v rodopisu zatím chybí.




E-mail

Mou e-mailovou adresu může využít každý, kdo by chtěl získat, poskytnout nebo vyměnit jakékoli informace týkající se předků a potomků tohoto rodu. Protože práce na rodopisu ani podoba těchto stránek není ještě zdaleka konečná, uvítám také jakékoli zajímavosti nebo informace, které by mohly obohatit a zpestřit obsah nejen těchto stránek, ale i vlastního bádání.


Karel Jemelka
Sušice


© 2010, Sušice u Přerova, Karel.Jemelka@seznam.cz