Z dějin jednoho rodu


 
                                               300 let rodu Jemelka - Jemelík s kořeny v Sušicích a okolí
 


   Šíření rodů

Příslušníci rodu Jemelků jsou dnes rozptýleni takřka po celém okrese Přerov. Kořeny zde popsané větve se nachází v Jezernici. Tam se příjmení Jemelka dodnes vyskytuje, ale zatím chybí přímé propojení. V Jezernici žil okolo roku 1670 Tomáš Jemelka. Jeho syn Matyáš Jemelka se kolem roku 1703 oženil do Radslavic a krátce na to ovdověl. Posléze se oženil podruhé i se  svým malým synem Janem do Sušic, kde se později oženil i potřetí. Od té doby žije tento rod v Sušicích dodnes a rozšířil se do všech okolních vesnic. Potomci Janovi později změnili příjmení na Jemelík a v nepřerušené otcovské linii navazují na dnešní Jemelíky. V Sušicích založili rodiny také Janovi bratři Tomáš a František. Další dva bratři - Ondřej a Jiří se přiženili do Radslavic, Jakub do Svísedlic a Matyáš do Tučína. Právě jeho potomci se později vrátili ( a s nimi i příjmení Jemelka ) zpět do Sušic. Matyáš měl tedy 7 synů, kteří založili rodiny a zajistili tak pokračování rodu. Další mohutnou větev rodu založil Tomáš Jemelka původem také z Jezernice v Hlinsku. I jeho potomci jsou roztýleni po širokém okolí. Další, menší větve průběžně vyrůstají z Drahotuš, Hrabůvky, Uhřínova a Jezernice.

Z Jezernice tak už přes 300 let vyrůstá strom, jehož větve se po celou dobu odklánějí do okolních vesnic. Některé se dále rozvětvují a některé zanikly buď v Jezernici nebo v bližším či širším okolí. V tomto obsáhlém rodopise je popsáno asi 550 rodin, které sem postupně přidávám podle míst, kde žily. U každého příslušníka rodu je uveden rok jeho narození, jméno manželky a místo, kde se usadili. Protože zde zatím nelze z časových důvodů umístit podrobné informace, mohou být v případě zájmu k dispozici na e-mailové adrese: Karel.Jemelka@seznam.cz. Způsob, jakým jsou zpracovány lze vidět příkladu Jana Jemelky a Mariany ze Sušic. Ve svých záznamech mám popsáno ještě mnoho dalších rodin, které průběžně do rodopisu připojuji.

  
   Trnávka

V Trnávce se usadil v roce 1776 Martin Jemelka, syn Pavla Jemelky z Uhřínova. Oženil se 20.1.1766 s Marianou, dcerou dcerou Václava Hovory z Trnávky. Podruhé se oženil 26.7.1778 s Kateřinou, dcerou Martina Haluzky z Velkého Újezda. S oběma manželkami zplodil Martin Jemelka celkem 15 dětí, z toho 6 synů. Usedlost č. 12 však převzal po Martinu Jemelkovi jeho zeť Matyáš Výkrutík.
V roce 1841 se do Trnávky přistěhoval Kašpar Jemelka, syn Antonína a Barbory Jemelkových z Grymova. Oženil se 6.7.1841 s Rosalií, dcerou Josefa Dlouhého, podsedníka z Trnávky a usadili se v Trnávce na č. 9. Zde se jim 25.10.1842 narodil syn Antonín, ale Brzy na to Kašpar Jemelka zemřel a Rosalie se provdala 3.2.1845 za Leopolda Janáčka, čtvrtníka z Veselíčka.
O pět let později zemřel na č. 2 sedlák František Suchánek a 2.7.1850 se ke vdově Antonii Suchánkové přiženil František, syn Františka Jemelky a Veroniky ze Slavíče. V roce 1851 se jim narodila dcera Františka, ale brzy na to její matka Antonie zemřela. František Jemelka se znovu oženil 31.1.1853 s Annou, dcerou Josefa Nováka z Dolního Újezda. V Trnávce se jim narodilo šest dětí a okolo roku 1863 se přestěhovali do Dolního Újezda, kde měli další dvě. Asi v roce 1867 zemřela i druhá Františkova žena a František se v roce 1868 oženil potřetí, tentokrát s Vincencií, vdovou po Anonínu Jemelkovi ze Lhoty č. 4.

Od roku 1776 žily v Trnávce tyto rodiny:
Martin Jemelka(*1735) a Mariana Trnávka č. 12
Martin Jemelka(*1735) a Kateřina Trnávka č. 12
Kašpar Jemelka(*1820) a Rosalie Trnávka č. 9
František Jemelka(*1830) a Antonie Trnávka č. 2
František Jemelka(*1830) a Anna Trnávka č. 2


[Mapa] 

   Dolní Újezd

Okolo roku 1850 zde bydlel se svou rodinou Václav Jemelka, který pocházel z Loučky. Žili v domě č. 89 a v roce 1854 se jim zde narodil syn Antonín. Ten se později usadil v Týně nad Bečvou.
Asi v roce 1863 se sem z Trnávky se svou ženou a šesti dětmi přistěhoval František Jemelka. Jeho žena Anna byla již jeho druhou manželkou a byla dcerou Josefa Nováka z Dolního Újezda. V Trnávce se jim narodilo šest dětí a v Dolním Újezdě další dvě. Asi v roce 1867 zemřela Františkova žena Anna a František se v roce 1868 oženil potřetí, tentokrát s Vincencií, vdovou po Anonínu Jemelkovi ze Lhoty č. 4. V tomto třetím manželství se narodil syn František, který později převzal rodný dům č. 4 v Dolním Újezdě. V roce 1886 bydlel i se svou rodinou na č. 21.
V Dolním Újezdě se usadil jako domkař na č. 36 i František Jemelka, syn Jana Jemelky, domkaře z Rybář u Oldřichova. Poprvé se oženil 18.2.1851 s Barborou, dcerou Josefa Němečka ze Slavíče. Podruhé se oženil 25.2.1867 s Marianou, dcerou Františka Pazdery, sedláka z Dolního Újezda a usadili se zde. Ve stejný den měl svatbu i Marianin bratr Josef Pazdera s Annou, dcerou Františka Schuttera z Dolního Újezda.

Od roku 1776 žily v Dolním Újezdě tyto rodiny:
Václav Jemelka a Anna Dolní Újezd č. 89
František Jemelka(*1831) a Mariana Dolní Újezd č. 36
František Jemelka(*1829) a Vincencie Dolní Újezd č. 4
František Jemelka(*1858) a Antonie Dolní Újezd č. 4


[Mapa] 

   Hradčany

Prvním příslušníkem rodu v Hradčanech byl Josef Jemelka, syn Josefa a Františky Jemelkových z Hlinska. Oženil se 18.5.1869 s Františkou, dcerou Tomáše Kotase, domkaře z Hradčan. Usadili se na č. 4, kde se jim narodilo několik dětí.
V Hradčanech se usadil se svou rodinou také František Jemelík, syn Matouše Jemelíka a Anežky ze Šišmy č. 8 Oženil se asi v roce 1887 s Marianou, dcerou Josefa Lukáše, domkaře v Tučíně na č. 69. Nejprve bydleli v Tučíně na č. 51 a později v Hradčanech. Jejich dva synové František (*1895) Alois(*1897) bojovali během I. sv. války jako legionáři v Rusku a v Itálii.

Od roku 1869 žily v Hradčanech tyto rodiny:
Josef Jemelka(*1843) a Františka Hradčany č. 4
František Jemelík(*1863) a Marie Tučín č. 51, Hradčany


[Mapa] 

   Klokočí

V roce 1782 koupil v Klokočí od Jiříka Viliše grunt č. 23 Jakub Jemelka se svou ženou Annou. Odkud pocházel, se mi zjistit nepodařilo, ale už v příštím roce se jim narodil první syn Fabián. V roce 1788 se narodil Martin, který v roce 1810 převzal po otci rodný grunt. Jeho syn Valentin v roce 1827 koupil od obce volný pozemek a postavil chalupu s č. p. 33. Valentin měl dva syny - František(*1820) se usadil v Lipníku a Karel(*1834) zdědil rodnou chalupu.
Na bývalý grunt Vincence Onderky se v roce 1899 přiženil Vilém Jemelka ze Slavíče. Jeho syn Josef se oženil 2.9.1933 s Žofií Nádeníčkovou z Podhoří a 22.8.1933 převzal hospodářství po svém otci. V Klokočí vykonával funkce starosty, později předsedy MNV, knihovníka a předsedy JZD.

Od roku 1782 žily v Klokočí tyto rodiny:
Jakub Jemelka a Anna Klokočí č. 23
Martin Jemelka(*1788) a Mariana Klokočí č. 23
Valentin Jemelka a Apolena Klokočí č. 33
Karel Jemelka(*1834) a Josefa Klokočí č. 33
Vilém Jemelka a Josefa Klokočí č. 8
Josef Jemelka(*1900) a Žofie Klokočí č. 8


[Mapa] 

   Loučka

V roce 1801 se do Loučky přiženil František Jemelka syn Pavla Jemelky a Petronily z Oseka. Oženil se 6.7.1801 s Veronikou (40 let), vdovou po Janu Králi z Loučky č. 29, dcerou Matyáše Bednáře z Loučky. Veronicka byla o dvanáct let starší a v době sňatku jí bylo čtyřicet let. Hned další rok po svatbě byl František zvolen v Loučce rychtářem. Po smrti Veroniky se oženil 6.11.1814 s Barborou dcerou Jana Švehly z Loučky. Jejich potomci se v Loučcde neudrželi.
Okolo roku 1814 se přestěhoval z Oseka se svou rodinou do Loučky Františkův mladší bratr Jakub Jemelka. Oženil se 23.4.1799 s Annou, dcerou Jana Čecha z Oseka a usadili se v Oseku na č. 74. Bydleli na č. 28. Na vedlejší usedlosti č. 29 v té době hospodařil Jakubův bratr František. V Loučce se usadil na č. 58 také Jakubův syn Václav, který se oženil 30.1. 1855 s Annou, dcerou Jana Nováka z Jezernice

Od roku 1801žily v Loučce tyto rodiny:
František Jemelka(*1773) a Barbora Loučka č. 29
František Jemelka(*1773) a Veronika Loučka č. 29
Jakub Jemelka(*1780) a Anna Loučka č. 28
Václav Jemelka(*1815) a Anna Loučka č. 58


[Mapa] 

   Domaželice

Počátkem devatenáctého století žil v Grymově Jan Jemelík. V roce 1838 koupil od svého bratra Františka dům č. 22 v Grymově pro svého syna Josefa. Josef se ženil 9.9.1840 s Josefou, vdovou po Josefu Zmeškálkovi z Nahošovic a dcerou Jana Matějíčka, pololáníka z Nahošovic. Usadili se na domě č. 41 v Domaželicích. Dům č. 22 v Grymově koupil v roce 1841 Vincenc Richter z č. 7, který si v roce 1942 vzal za ženu Annu, dceru Antonína Jemelky z č. 16. V Domaželicích se Josefovi a Josefě narodili dva synové. František se usadil v Radslavicích a Jan v Jezernici.

Od roku 1842 žila v Domaželicích tato rodina:
Josef Jemelík(*1820) a Josefa Domaželice č. 41


[Mapa] 

   Radvanice

Do Radvanic se přiženil v roce 1842 Josef, syn Josefa Jemelíka a Terezie ze Sušic. Oženil se 14.6.1842 s Emerencií, dcerou Františka Dýmala z Radvanic č. 8. Nejdříve bydleli na č. 8 a později na č. 14. Narodily se jim dvě dcery. Anna se provdala v roce 1868 za Františka Sehnala, podruha z Lazník. Františka - poprvé se provdala 20.9.1870 za Josefa Šimečka z Radvanic č. 14, v roce 1882 si Framtiška bere Františka Nádvorníka, familianta v Zákřově a po jeho smrti se provdala potřetí 17.6.1884 za Vincence Vinglárka, obuvníka z Tršic, syna Sigmunda Vinglárka z Tršic.

Od roku 1842 žila v Radvanicích tato rodina:
Josef Jemelík(*1822) a Emerencie Radvanice č. 14


[Mapa] 

   Týn nad Bečvou

Počátkem devatenáctého století bydlel v Týně se svou ženou Rosalií Ignác Jemelka. V roce 1801 se jim zde narodila dcera Anežka. Ta se provdala 31.1.1826 za Anastázia, syna Rudolfa Baščíka, krejčího v Drahouších na č. 22. Více se mi o osudech této rodiny zatím zjistit nepodařilo.
Asi od roku 1813 zde žila rodina Antonína Jemelky a Mariany. Odkud pocházel Antonín, se mi zatím nepodařilo zjistit, Marie byla dcerou Jana Petráše z Oseka nad Bečvou. Bydleli na č. 17 a měli 7 dětí. 12.11.1850 se oženil jejich syn Jan s Beátou, dcerou tkalcovského mistra Antonína Hauke a usadili se na č. 54. Jan Jemelka ale brzy zemřel a Beáta se provdala 11.11.1856 za Františka, syna mlynáře Antonína Blaše.
Někdy okolo roku 1876 se do Týna přistěhoval Antonín Jemelka z Dolního Újezda. Byl synem Františka Jemelky a Anny z Dolního Újezda a narodil se v Trnávce na č. 2. Oženil se s Jenovefou, dcerou Cyrila Zdráhala z Oseka č. 31 a usadili se v Týně na č. 30. Další generace jejich potomků žily v Týně asi do r. 1950 a následující žijí dodnes v Ostravě.

Od roku 1776 žily v Týně nad Bečvou tyto rodiny:
Ignác Jemelka(*1770) a Rosalie Týn nad Bečvou
Antonín Jemelka a Mariana Týn nad Bečvou č. 17
Jan Jemelka(*1823) a Beáta Týn nad Bečvou č. 17
Antonín Jemelka(*1854) a Marie Týn nad Bečvou
Antonín Jemelka(*1854) a Jenovéfa Týn nad Bečvou č. 30
Alois Jemelka(*1878) a Marie Týn nad Bečvou č. 115
Josef Jemelka(*1904) a Antonie Týn nad Bečvou č. 165


[Mapa] 

   Vinary

Okolo roku 1865 se se do Vinar přiženil Josef Jemelka z Kozlovic. Byl synem Jana Jemelky a Kateřiny z Kozlovic č. 29. Oženil se s Veronikou, dcerou Baltazara Machaly z Vinar a usadili se zde na č. 36. Jejich syn Inocenc provozoval obuvnickou živnost na č. 11 a jeho potomci  dodnes žijí v Ostravě.

Od roku 1865 žily ve Vinarech tyto rodiny:
Josef Jemelka(*1832) a Veronika Vinary č. 36
Inocenc Jemelka(*1868) a Rosalie Vinary č. 11[Mapa]

 

© 2010, Sušice u Přerova, Karel.Jemelka@seznam.cz