Z dějin jednoho rodu


 
                                               300 let rodu Jemelka - Jemelík s kořeny v Sušicích a okolí
 


Historie domu č. 38 v Sušicích


V roce 1583 se zde uvádí Tomáš Pihřibek.

V roce 1620 vlastnil grunt Mikuláš (Michal) Pihřibek.

V roce 1638 koupil Mikuláš Nesňal pustý grunt po  Janu Páralu se 3/4 rolí za 750 hř. Zřejmě tentýž Mikuláš Nesňal prodal v témže roce svůj podsedek v Sušicích Tomáši Klecanovi.

V roce 1664, přesně 25.5.1664 se oženil Pavel Kubálek též Pospíšil, syn Jakub Kubálka též Odstrčila a Mariany z vedlejší usedlosti v Sušicích č. 37 s Magdalenou, vdovou po Mikuláši Koželuhovi a přijal příjmení Koželuh.

Jiný zápis:

Pavel Pospíšil řečený Koželuh koupil grunt se 3/4 rolí  za 750 hř. po neb. Mik. Nesňalovi (sirotci: Manda, Anna, Jíra, Jan)

Na gruntě Pihřibovském poručila Kateřina Pihřibka jedno sto hřiven. Ty se platiti mají, jak rejstra purkr. ukazovati budou při sv. Jiří. L.P. 1664 tato paměť se vypsala, že po bedlivém starých rejster i nových v dědině Sušicích už hledání jakž napřed odkázala byla Kateřina Pihřibka na kostel pavlovský 100 hř. i jsouc ten grunt prvotně skrze vojenský švédský lid a vpád na zkázu přiveden, takže několik pustý pozůstával, pak z poručení Jeho milosti muselo se opustiti na tom gruntě na výstavbu 45 hřiven a tak jen z toho sta hřiven dosti zanechané sumy 50 hř. a ta se bude a má platiti z gruntu Pavla Pospíšila po 2 hř. od L.P. 1665 při sv.  Jiří až do vyjítí a tak ................... strach sušických.


L.P. 1687 dne 6. jula Pavel Koželuha ze Sušic položil gruntovních peněz 8 hřiven.
L.P. 1690 dne 3. januára Pavel Koželuha ze Sušic položil 6 hřiven.
L.P. 1691 dne 8. novembra Pavel Koželuha ze Sušic odvedl hospodáři kostelnímu, Václavu Zobanovi gruntovních peněz 6 hřiven.
L.P. 1701 poráží se Janu Zahrádkovi na témž gruntě osedlém 1 hř. 36.......
L.P. 1706 poráží se Janu Zahrádkovi od přivezení 450-ti kusů tihel ke kostelu z lipenské tihelny .... 1 hř.
L.P. 1709: Na gruntě tom ( kterýž má nyní hospodáře Jana Zahrádku) odporučila někdy Kateřina Pihřibka svou spravedlnost na Chrám páně pavlovský jížto v r. 1664 se nalezlo 50 hřiven. Až do r. tohoto 1709 vyplaceno jest 22 hř. a 31x a tak pozůstává ještě k dalšímu doplacení 27 hř. 34 x. Jan Zahrádka splácel od roku 1710 - 1725.

V roce 1695 převzal grunt syn Pavla Pospíšila Jan Koželuh.

V roce 1736 vlastnil dům Josef Kupčík, který se narodil v Radslavicích.

Jeho syn Jan si vzal 7. února 1764 za ženu Annu, dceru Jana Jemelky z domu č.19 a převzal po otci rodný grunt.

Dům však nevlastnili dlouho, protože v roce 1770 se majitelem stává František Chrobák, který si vzal za ženu Anežku, vdovu Kupčíkovou. Ta zemřela v roce 1776 v 31- letech a František Chrobák si ještě v témže roce vzal svou druhou ženu Elisabet, dceru Jana Čejky, sedláka ze sousedního gruntu č. 39.

V roce 1814 vlastnil dům Jan Chrobák(1769-1834), syn Františka Chrobáka a Anežky a jeho žena Veronika. V roce 1814 se přiženil k jejich dceři Josefě Libor Horák. V roce 1829 však ovdověl a zřejmě se již podruhé neoženil.Hospodařil na gruntě sám se svými dětmi.

V roce 1869 zde bydlela rodina Teofila Chromečka, který se narodil v Předmostí a tento dům koupil v roce 1846 a převzal jej v roce 1848 ve svých 18 -ti letech. (V roce 1877 se na farním kostele v Oseku uvádí ohlášky Eugena Chromečka, syna Josefa Chromečka z Předmostí č. 27 a jeho manželky Kristyny. Ta byla dcerou Libora Horáka, půlláníka ze  Sušic a předchozího majitele tohoto gruntu. Je tedy docela možné, že Teofil Chromeček byl bratrem zmíněného Eugena a přivedla jej sem právě tato rodinná vazba.) Teofil Chromeček se později oženil s Cecílií, dcerou Ignáce Mánka a jeho ženy Kateřiny z domu č. 13.

Jejich jediná dcera Aloisie se v roce 1878 provdala za Josefa Konečného který se narodil v Bochoři. Ten umírá v roce 1883, aniž by zanechal nějakého potomka.

V roce 1886 Aloisie se provdala znovu, tentokrát za Rudolfa Hamrleho. V roce 1892 se jim narodila dcera Aloisie a zakrátko umírá Rudolf Hamrle a v roce 1898 umírá i Aloisie. Teofil Chromeček zemřel v roce 1891 a tak v roce 1900 zde již bydlí jen tři sirotci po Rudolfu a Aloisii Hamrlových a jejich babička Cecílie Chromečková, která přežila jak svého muže a dceru, tak i oba její manžely. Metoděj Matušík se v roce 1901 oženil s Marií Králíkovou z Oseka a usadil se na  domě č. 55, který v roce 1912 vyměnil s Janem Makovičkou za dům č. 3. Cecílie Chromečková zemřela v roce 1904 co se stalo s dětmi Rudolfa Hamrleho mi zatím není známo.

Dům vlastnil počátkem tohoto století soused Metoděj Hradil.

Jako nájemce zde v roce 1910 bydlela Marie Jemelíková. Pravděpodobně jde o svobodnou dceru Františka Jemelíka a Mariany z domu č. 56 později z č. 25.

V roce 1927 si vzal Alois Jemelka, syn Eduarda Jemelky z č. 45 Marii, dceru majitele domu Metoděje Hradila a stali se tak majiteli tohoto domu. Domy byly v té době propojeny průjezdem a průchodem. Obytná část domu byla podsklepena, ale sklepy byly později zasypány, protože byly stále zatopeny podzemní vodou.

Od roku 1970 vlastní dům rodina Aloise Jemelky, který jej převzal od svého otce Aloise Jemelky.


Zpět na
Autor


© 2010, Sušice u Přerova, Karel.Jemelka@seznam.cz