Z dějin jednoho rodu


 
                                               300 let rodu Jemelka - Jemelík s kořeny v Sušicích a okolí
 

 

   Šišma

Od roku 1783 je v šišemských matrikách uváděn Jakub Jemelík, sedlák ze Sušic č. 40 se svou ženou Elisabet jako kmotr dětí místního mlynáře Antonína Hlaváče. V roce 1786 provdal do Šišmy Jakub Jemelík své dvě dcery. 23.10.1786 se provdala Anna za Antonína, syna místního sedláka Martina Jakubce a 7.11. téhož roku se provdala její sestra Eleonora za Jana, syna místního zahradníka Jana Minaříka. Svědkem u tohoto sňatku je v matrice zapsán mlynář Antonín Hlaváč. V roce 1789 zemřel v Sušicích Jakub Jemelík a kmotrem dalších dětí narozených mlynáři Antonínu Hlaváčovi se stal prvorozený Jakubův syn Josef, který převzal rodné hospodářství s hospodou v Sušicích. Jeho sestra Eleonora provdaná za Jana Minaříka ze Šišmy č. 35 porodila svému muži v tomto domě šest dětí. O její sestře Anně, která se provdala za Antonína Jakubce z č. 6 ale matriky mlčí. Buď brzy po svatbě zemřela, nebo se i se svým mužem někam odstěhovali. Dům č. 6 však v držení Jemelíkova rodu zůstal. Usadil se zde nejmladší syn Jakuba Jemelíka - Jan. Ten se oženil 30.6.1794 s Veronikou, dcerou Matěje Valentíka, sedláka z Bezuchova a další jejich osudy jsou spojeny s domem č. 6 v Šišmě. Stejně jako rodina jeho bratra Josefa v Sušicích, tak i příslušníci a potomci Janovy rodiny v Šišmě začali užívat dále příjmení Jemelík. Rodiny zde založili tři Janovi synové - Valentin, Josef a Matouš. Valentinův syn František byl mlynářem na místním větrném mlýně. V Šišmě se udrželo několik generací, ale dnes zde již nejsou. V současné době bydlí v Šišmě rodina Jemelkova, která sem přišla z Radslavic.


Od roku 1794 žily v Šišmě tyto rodiny:
Jan Jemelík(*1774) a Veronika Šišma č. 6
Valentin Jemelík(*1796) a Anna Šišma č. 6
Josef Jemelík(*1798) a Veronika Šišma č. 6,48
Matouš Jemelík(*1810) a Anežka Šišma č. 8
František Jemelík(*1829) a Anna Šišma č. 48
František Jemelík(*1829) a Františka Šišma č. 48
Matouš Jemelík(*1810) a Anežka Šišma č. 8
František Jemelík(*1834) a Josefa Šišma č. 22, 33
František Jemelík(*1829) a Petronila Šišma č. 48
Alois Jemelík a Rosalie Šišma
František Jemelík(*1834) a Josefa Šišma č. 22, 33
František Jemelík(*1829) a Petronila Šišma č. 48
Josef Jemelík(*1906) a Žofie Šišma


 


[Šíření rodu]
© 2010, Sušice u Přerova, Karel.Jemelka@seznam.cz