Z dějin jednoho rodu


 
                                               300 let rodu Jemelka - Jemelík s kořeny v Sušicích a okolí
 

 

   Pavlovice

První příslušník rodu přišel do Pavlovic z Tučína. Byl jím Kristián Jemelka, syn Matěje a Mariany Jemelkových. Oženil 2.7.1798 s Annou, vdovou po Františku Hradilíkovi, zahradníkovi z Pavlovic. Podruhé se oženil 26.4.1812 s Barborou, dcerou Josefa Vítka z Radslavic. Jeho potomci bydleli v Pavlovicích do roku 1895. Někteří odešli do Hlinska a do Prusínek.Jako svobodná se sem přistěhovala Filoména Jemelíková, dcera Benjamína Jemelíka a Františky ze Sušic. Měla nemanželského syna Josefa Ten se oženil 27.9.1904 s Josefou, dcerou Josefa Zatloukala z  Dolního Újezda a usadili se v Pavlovicích na č.61. Jejich syn Josef se usadil v Šišmě.Okolo roku 1920 se přiženil k Filoméně, dceři Josefa Zapletala, rolníka z Pavlovic František Jemelík, syn Richarda Jemelíka a Josefy ze Sušic. Jeho syn Vladimír se odstěhoval do Dolních Nětčic.V roce 1968 si v Pavlovicích postavil nový dům Jiří Jemelík, syn Josefa Jemelíka a Ludmily ze Sušic. Oženil se 14.9.1968 s Miroslavou Šebestovou z Pavlovic a bydlí zde dosud.Jemelkovi a Jemelíkovi bydleli také v Prusínkách. V roce 1924 se sem přiženil Antonín, syn Antonína Jemelíka a Filomény ze Sušic č. 56. Přiženil se 29.1.1924 k Marii, dceři Josefa Školoudíka domkaře v Prusínkách a usadili se v Prusínkách na č. 4.Do Prusínek se přistěhoval také František Jemelka, syn Antonína Jemelky a Justýny z Pavlovic. Oženil se s Ludmilou, dcerou Františka Otáhala, domkaře v Prusínkách č. 9 a tam se i usadili. V letech 1932 - 1945 byl starostou Prusínek a v letech 1945 - 1948 předsedou MNV Prusínky.Od roku 1798 žily v Pavlovicích tyto rodiny:
Kristián Jemelka(*1775) a Anna Pavlovice č. 24
Kristián Jemelka(*1775) a Barbora Pavlovice č. 24
Teofil Jemelka(*1824) a Filipina Pavlovice
Jiří Jemelík(*1947) a Miroslava Pavlovice č. 179
Josef Jemelík(*1881) a Josefa Pavlovice č. 61
Antonín Jemelka(*1866) a Justýna Pavlovice č. 84
František Jemelka(*1930) a Marie Pavlovice
  
Od roku 1924 žily v Prusínkách tyto rodiny:
František Jemelka(*1894) a Ludmila Prusínky č. 9
Antonín Jemelík(*1899) a Marie Prusínky č. 4


 


[Šíření rodu]


© 2010, Sušice u Přerova, Karel.Jemelka@seznam.cz