Z dějin jednoho rodu


 
                                               300 let rodu Jemelka - Jemelík s kořeny v Sušicích a okolí
 

 

   Osek nad Bečvou

Nejstarší záznam o rodu Jemelků v Oseku je z 11.11.1720, kdy se sem přiženil k Anně, dceři Martina Záboje na č. 20 Jan Jemelka z Hlinska. Byl synem Tomáše Jemelky, který přišel do Hlinska z Jezernice. 28.2.1729 se Jan Jemelka oženil znovu, tentokrát s Marinou, dcerou Karla Pohanky také z Oseka. O jedenáct let později - přesně 7.5.1731 se na sousední dům č. 19 přiženil také Janův mladší bratr Pavel Jemelka. Jeho ženou se stala Anna, dcera Jana Nováka, majitele tohoto gruntu. Usadili se na gruntě č. 20 a jejich potomci zde žili asi do roku 1820.Na č. 64 žil od r. 1782 Martin Jemelka a jeho potomci až do roku 1843.V roce 1869 sloužil jako nádeník v Oseku č. 12 (ve dvoře Podoleckém) František Jemelka, syn Jana Jemelky a Anežky z Veselíčka. Poprvé se oženil s Františkou, dcerou Jana Pavelky, podruha z Oseka č. 9. Podruhé se oženil v roce 1890 s Annou, dcerou Severina Calábka, domkaře z Dolního Újezda a Mariany, rozené Jančové.Na č. 66 žil v r. 1851 Josef Jemelka. Byl synem Jana Jemelky a Johany z č. 20. Oženil se 20.7.1833 s Kateřinou, dcerou Tomáše Čecha z Oseka a usadili se nejdříve v domě č. 116 a později v č. 66. Josef Jemelka brzy poté zemřel a jeho žena Kateřina se se synem Janem usadila jako výminkářka na č. 98 v Rybářích.


V roce 1879 se přiženil Eduard Jemelka, syn Josefa a Anny Jemelkových z Oldřichova k Františce, dceři Ignáce Pavelky z Oseka č. 88 a usadili se v Oseku. Eduard Jemelka se živil jako čeledín v Oseku, jeho rodina bydlela nejdříve u Pavelků, rodičů Uršuly na č. 88 a později vlastnili postupně domy č. 96 a č. 97 na Rybářích.


Dům č. 185 si v Oseku postavil Inocenc Jemelka, syn Františka Jemelky a Anny z Oldřichova. Oženil se v roce 1895 s Františkou, dcerou Antonína Skopala, domkaře v Oseku a zde se i s rodinou usadil.


Z Hlinska přišel do Oseka Karel Jemelka, syn Františka Jemelky a Anny. Vyučil se krejčím ve Vídni a oženil se v roce 1900 s Justýnou, dcerou Melichara Hodise z Lipníka. Usadil se jako krejčí v Lipníku a později v Oseku na č. 158.


Okolo r. 1920 se zde objevil Cyril Jemelka, který se oženil s Anastázií, rozenou Metelkovou a pracoval jako strážník na dráze. Žil zde ještě jeho syn Josef, který zde pracoval jako zámečník v Oseku. Oženil se v roce 1943 s Ludmilou Gelnarovou, dcerou Antonína Gelnara, zaměstnance železnice v Oseku.Další příslušníci rodu žili na Rybářích - viz Oldřichov.Od roku 1692 žily v Oseku tyto rodiny:
Jan Jemelka(*1693) a Anna Osek nad Bečvou č. 19
Jan Jemelka(*1693) a Marina Osek nad Bečvou č. 19
Pavel Jemelka(*1699) a Anna Osek n. Bečvou č. 20
Martin Jemelka (*1723)a Anna OOsek nad Bečvou č. 73, 64
Jakub Jemelka(*1780) a Anna Osek nad Bečvou č. 74
Jan Jemelka(*1763) a Johana Osek nad Bečvou č. 20
František Jemelka(*1845) a Františka Osek nad Bečvou č. 12
Karel Jemelka(*1874) a Justýna Osek nad Bečvou č. 158
Inocenc Jemelka(*1872) a Františka Osek nad Bečvou č. 183
František Jemelka(*1841) a Anna Osek nad Bečvou
Josef Jemelka a Marie Osek nad Bečvou
Jan Jemelka(*1810) a Anna Osek nad Bečvou č. 64
Josef Jemelka a Kateřina Osek nad Bečvou č. 66
Cyril Jemelka a Anastázie Osek nad Bečvou
Josef Jemelka(*1920) a Ludmila Osek nad Bečvou
Josef Jemelka a Anna Osek nad Bečvou č. 64
Martin Jemelka(*1723) a Mariana Osek nad Bečvou č. 73, 64
Pavel Jemelka a Petronila Osek nad Bečvou č. 20


 


[Šíření rodu]


© 2010, Sušice u Přerova, Karel.Jemelka@seznam.cz