Z dějin jednoho rodu


 
                                               300 let rodu Jemelka - Jemelík s kořeny v Sušicích a okolí
 

 

   Jezernice

Do Jezernice se někdy mezi lety 1666 a 1670 přistěhoval se svou ženou Zuzanou a čtyřmi dětmi Petr Jemelka z Hrabůvky. Další děti se jim narodily v Jezernici. První byl syn Tomáš 3.11.1670. V té době zde již žila rodina Tomáše Jemelky a Roziny. Roku 1666 se jim narodila dcera Zuzana a podle matrik to bylo první dítě s příjmením Jemelka v Jezernici. Odkud se do Jezernice dostali, nelze zatím určit, protože jejich svatbu jsem v matrikách zatím nenašel. Z dalších čtyř dětí, které se Tomášovi a Rozině v Jezernici narodily to byl 7.12.1670 taktéž syn Tomáš a v roce 1677 Matyáš, který byl našim Matyášem zmiňovaným v úvodu těchto stránek. Tady je jedna z největších záhad, kterou se snažím vyřešít již několik let. Mám zpracovanou mohutnou větev potomků Tomáše Jemelky, který se v roce 1692 přiženil z Jezernice do Hlinska. V matrice ale není u jeho sňatku uveden otec, ani žádný jiný údaj kromě toho, že byl z Jezernice. Snažím se zjistit, jestli Tomáš s Matyášem byli bratři, abych mohl obě větve spojit. V Jezernici máme ale dva Tomáše, oba narozené v jednom roce ve dvou různých rodinách. Vzhledem k tomu, že Tomáš Jemelka z Hlinska je u sňatků dvou Matyášových synů uveden jako svědek a je uveden i jako svědek u Matyášovy druhé svatby v Hlinsku, mohlo by se usuzovat, že byli spřízněni. Bohužel zatím to nemůžu doložit důkazem z matrik.
Tomáš a Matyáš se tedy z Jezernice odstěhovali a o dalších dětech Tomáše Jemelky matriky mlčí. Rod zde ale zapustil kořeny díky potomkům Petra Jemelky a Zuzany. Oženili se zde a usadili tři jeho synové - Jan, Martin a Pavel. Jejich potomci zde žili po mnoho generací.
Uplynulo asi třičtvrtě století a do Jezernice přivádí robotní povinnosti Bartoloměje Jemelku, syna Jakuba Jemelky a Apolonie z Hlinska. Byl vnukem Tomáše Jemelky, který se do Hlinska přistěhoval právě z Jezernice. Bartoloměj Jemelka už v Jezernici zůstal. Přiženil se 4.2.1771 k Veronice, dceři po zemř. Vavřinci Fekarovi z Jezernice. Po jeho smrti se Veronika provdala za Jana Vašinku a hospodařili spolu dále na usedlosti č. 7 do doby, než hospodářství převzal Bartolomějův syn Jakub.
V roce 1797 drželi v Jezernici usedlosti tito: č. 7 Jan Jemelka a Veronika, č. 8 František Jemelka a Magdalena, č. 9 Jan Jemelka a Terezie, č. 14 Jan Jemelka a Anna a č. 28 Jan Jemelka uváděný jako Jemelčík a Kateřina
Psal se rok 1826 a do Jezernice se se svou ženou Lucií přistěhoval Martin Jemelka, syn Václava Jemelky a Mariany z Uhřínova. Předtím bydleli v Uhřínově na č. 17, kde jim zemřely dvě děti. V Jezernici se jim narodily další dvě děti.
Okolo roku 1880 se v Jezernici objevuje Jan Jemelík (zaměstnanec dráhy a nádeník) syn Josefa Jemelíka a Josefy z Domaželic. Oženil se s Marií, dcerou Františka Skřičky z Jezernice a zde se i usadili. V roce 1882 a 1890 bydleli na č. 116 a v roce 1900 v domě č. 76. V Jezernici se také oženil a zůstal Jejich syn Antonín.
V roce 1880 bydlel v Jezernici v domě č. 42 Josef Jemelka (*1822 v Jezernici). Byl svobodný, živil se almužnou jako žebrák. V roce 1890 bydlel v domě č. 65
Koncem 19-tého století řada českých rodin opustila svou vlast a vydala se za vidinou nového a lepšího života do Ameriky. V roce 1872 se k tomuto životnímu kroku rozhodla i rodina Františka Jemelky z Jezernice. František Jemelka byl synem Josefa Jemelky a Františky z č. 7. Oženil se v roce 1858 s Marianou, dcerou Josefa Ripara z Hrabůvky. Zdědil rodný dům, ale v roce 1872 emigrovali s manželkou a dvěma malými dětmi do USA. Usadili se v krajanském městě Praha v Texasu. O rok později ale František zemřel a jeho žena Mariana se v roce 1874 provdala podruhé za George Gertnera. V Texasu dospěli a oženili se oba Františkovi synové narození v Jezernici. Josef Jemelka(*1862) se oženil v roce 1886 s Frances Kubenka, která byla dcerou českých emigrantů Františka Kubenky a Františky Bartošové a usadili v Shineru v Texasu. Anton H. Jemelka (*1864) se oženil s Katherine Caka a farmařili na bavlnářské farmě v Lavaca County. Potomci obou bratrů žijí v Americe dodnes.
Od roku 1666 žily ve Jezernici tyto rodiny:
Tomáš Jemelka(*asi 1640) a Rozina Jezernice
Jan Jemelka(*1660) a Anna Jezernice
Pavel Jemelka(*1677) a Anna Jezernice
Martin Jemelka(*1693) a Alžběta Jezernice
Martin Jemelka(*asi 1700) a Barbora Jezernice
Martin Jemelka(*asi 1700) a Mariana Jezernice
Matěj Jemelka a Kateřina Jezernice
Václav Jemelka(*asi 1700) a Anna Jezernice
Václav Jemelka a Mariana Jezernice
Martin Jemelka(*1723) a Anna Jezernice č. 33
Václav Jemelka a Mariana Jezernice č. 26
Josef Jemelka a Veronika Jezernice č. 44
František Jemelka(*1734) a Anna Jezernice č. 9
František Jemelka(*1734) a Magdalena Jezernice č. 9
Jakub Jemelka(*1745) a Anna Jezernice
Bartoloměj Jemelka(*1746) a Veronika Jezernice č. 7
Martin Jemelka a Alžběta Jezernice
Jan Jemelka(*1760) a Kateřina Jezernice č. 28
Jan Jemelka(*1770) a Terezie Jezernice č. 9
Karel Jemelka a Rosalie Jezernice č. 41
Jan Jemelka(*1774) a Veronika Jezernice č. 7
Jakub Jemelka(*1775) a Anna Jezernice č. 7
František Jemelka(*1775) a Anna Jezernice č. 8
Jan Jemelka a Anna Jezernice č. 14
Václav Jemelka a Barbora Jezernice č. 26
Karel Jemelka(*1782) a Rosalie Jezernice č. 26
Karel Jemelka(*1782) a Barbora Jezernice č. 26
Valentin Jemelka(*1785) a Magdalena Jezernice č. 14
Martin Jemelka(*1790) a Lucie Jezernice č. 51
František Jemelka(*1804) a Mariana Jezernice č. 8
Josef Jemelka(*1809) a Františka Jezernice č. 7
Josef Jemelka(*1809) a Cecílie Jezernice č. 7
František Jemelka(*1820) a Barbora Jezernice č. 117
Valentin Jemelka(*1825) a Františka Jezernice č. 32, 30
František Jemelka(*1834) a Mariana Jezernice č. 7, USA
František Jemelka(*1850) a Františka Jezernice č. 124
Martin Jemelka(*1863) a Anežka Jezernice č. 30
Jan Jemelík(*1857) a Marie Jezernice č. 116
Antonín Jemelík(*1887) a Josefa Jezernice č. 116
Vincenc Jemelka(*1885) a Augustina Jezernice č. 124


 


[Šíření rodu]


© 2010, Sušice u Přerova, Karel.Jemelka@seznam.cz