Z dějin jednoho rodu


 
                                               300 let rodu Jemelka - Jemelík s kořeny v Sušicích a okolí
 

 

   Hrabůvka

Hrabůvka je místem, kde je poprvé doložen výskyt příslušníků našeho rodu. Vůbec nejstarší písemný záznam byl dosud nalezen ve starém urbáři Jana Kropáče z Nevědomí, pořízeném v r. 1569 při revizi panství hranického a drahotušského. V soupisu poddaných se zde uvádí Matěj Jemelka, sedlák v Hrabůvce a Jiřík Jemelka, poplatník z kluče v Hrabůvce. V žádné jiné vesnici na panství příjmení Jemelka uvedeno není. Další zachovaný urbář je z roku 1636. V tomto soupisu poddaných jsou uvedeni jako držitelé půdy Jan Jemelka a Petr Jemelka, oba z Hrabůvky a nově se objevuje Pavel Jemelka i v Uhřínově.
Další záznamy jsou vedeny v matrikách. Přesně 100 let od prvního záznamu v urbáři byl zapsán první údaj v rodné matrice. Je z roku 1669, kdy se zde narodil Pavel, syn Jiříka Jemelky a Zuzany. V následujících letech se jim narodilo dalších 7 dětí. Okolo roku 1709 se v Hrabůvce objevuje rodina Jana Jemelky a Rosiny. Potomci obou těchto rodin se v Hrabůvce udrželi po několik generací až do dnešní doby.
Od roku 1666 žily v Hrabůvce tyto rodiny:
Jiří Jemelka a Zuzana Hrabůvka
Matěj Jemelka(*1677) a Rosina Hrabůvka
Matěj Jemelka(*1677) a Anna Hrabůvka
Jan Jemelka (*asi 1685)a Rosina Hrabůvka
Jan Jemelka a Mariana Hrabůvka č. 15
Václav Jemelka(*1713) a Rosina Hrabůvka č. 19
Jan Jemelka a Rosina Hrabůvka č. 7
Jan Jemelka a Mariana Hrabůvka č. 10
Matyáš Jemelka(*1740) a Barbora Hrabůvka č. 19
Jan Jemelka(*1742) a Barbora Hrabůvka
Fabián Jemelka a Mariana Hrabůvka č. 7
Jakub Jemelka a Anna Hrabůvka č. 10
Vincenc Jemelka a Mariana Hrabůvka č. 10
Jan Jemelka(*1817) a Kateřina Hrabůvka č. 15
Jan Jemelka(*1832) a Terezie Hrabůvka č. 10
Antonín Jemelka(*1833) a Mariana Hrabůvka č. 16
Ignác Jemelka(*1843) a Mariana Hrabůvka č. 10
František Jemelka(*1863) a Anežka Hrabůvka č. 15


 


[Šíření rodu]


© 2010, Sušice u Přerova, Karel.Jemelka@seznam.cz