Z dějin jednoho rodu


 
                                               300 let rodu Jemelka - Jemelík s kořeny v Sušicích a okolí
 

 

   Grymov

Rodina Tomáše Jemelky ze Sušic se právě vrátila z vyhnanství v Rumunsku, kam byla vystěhována pro  své evangelické přesvědčení. Kam se poděli, není dosud známo, protože jejich rodný grunt v Sušicích jim byl skonfiskován. Snad našli útočiště v Prusinovicích nebo v Pacetlukách. Psal se rok 1787 a zrovna v té době probíhalo osídlovaní obce Grymov, která nově vznikla z rozparcelovaného Radslavského dvora. Jedna usedlost (č.16) byla prodána Josefu Jemelkovi, synu Tomáše Jemelky, který si vzal Kateřinu, dceru Ignáce Hrdičky z Radslavic. Podruhé se oženil okolo roku 1800 s Uršulou Zamazálkovou z Grymova a usadili se v Grymově na č. 23. Zemřel v Prusinovicích na č. 75. Jeho synové se usadili v Sušicích a v Oldřichově.V roce 1813 se oženil Antonín Jemelka, syn Jana a Mariny Jemelkových z Radslavic s Barborou, dcerou France Navrátilíka, zahradníka v Radslavicích a usadili se v Grymově. Rodinu zde založil také jejich syn Jan, ale jeho synové odešli do Prosenic a do Tučína.Ze Sušic přišli také příslušníci rodu s příjmením Jemelík. V roce 1819 se oženil Jan Jemelík, syn Josefa Jemelíka a Kateřiny ze Sušic s Anežkou, dcerou Josefa Caletky ze Sušic. Nejprve bydleli v Sušicích u Františka Caletky a potom se usadili jako familianti v Grymově na č. 23. V roce 1825, tři měsíce po smrti Anežky se oženil Jan Jemelík podruhé, tentokrát s  Annou, dcerou Josefa Hradila z Grymova. V roce 1838 koupil Jan od svého bratra Františka pro svého syna Josefa dům č. 22 v Grymově. Ten se oženil s Josefou, dcerou Jana Matějíčka, pololáníka z Nahošovic a usadili se v Domaželicích. Dům č. 22 koupil v roce 1841 Vincenc Richter z č. 7, který si v roce 1942 vzal za ženu Annu, dceru Antonína Jemelky z č. 16. Dům č. 22 zdědil Josefův bratr František. Jeho dcera Anastázie se provdala za Františka Vítoslavského z  Majetína a jejich rod drží usedlost dodnes.Dalším sušickým přistěhovalcem byl Alois Jemelík, syn Benjamína Jemelíka a Rosalie. Oženil se v roce 1887 s Františkou, dcerou Josefa Spáčila, familianta v Grymově č. 2 a zdědili tento dům. V roce 1920 předal dům svému synovi Aloisi Jemelíkovi, který jej v roce 1956 předal svému zeti Josefu Zavadilovi.


Od roku 1787 žily v Grymově tyto rodiny:
Josef Jemelka(*1761) a Uršula Grymov č. 16, 23
Antonín Jemelka(*1790) a Barbora Grymov č. 16
Jan Jemelka(*1824) a Josefa Grymov č. 16
Jan Jemelík(*1798) a Anežka Grymov č. 23
František Jemelík(*1835) a Mariana Grymov č. 23
Alois Jemelík(*1863) a Františka Grymov č. 41
Alois Jemelík(*1896) a Berta Grymov č. 2
Antonín Jemelka(*1790) a Mariana Grymov č. 16
Kašpar Jemelka(*1677) a Rosalie Grymov č. 16
Jan Jemelka(*1824) a Johana Grymov č. 16


 


[Šíření rodu]


© 2010, Sušice u Přerova, Karel.Jemelka@seznam.cz