Z dějin jednoho rodu


 
                                               300 let rodu Jemelka - Jemelík s kořeny v Sušicích a okolí
 


Ve službách církve

Pvní zmínka o faráři Jemelkovi se nachází v knize o J.J. Středovském, kde je soupis farářů v Brumově. Uvádí se zde, že kolem r. 1700 do Brumova přišel z Trnavy farář Jemelka.

O 150 let později vstoupil služeb církve Alois Jemelka (*27.3.1862), syn Jana Jemelky a Mariany z Kozlovic. Stal se knězem - jesuitou a zemřel ve Vídni 31.1.1917. Jeho bratr Jan, který se oženil do Tučína, měl 5 synů, z nichž tři se stali také knězi. Jejich bratr Jan měl osm synů, z nichž dva se dali na studia teologie.ALOIS JEMELKA
*27.3.1862
+31.1.1917
54 let
 
- syn Jana Jemelky a Mariany z Kozlovic
- stal se knězem - jesuitou
- zemřel ve Vídni

 
Msgr. ThDr. h. c.
FRANTIŠEK JEMELKA
*25.7.1880
+5.8.1954
74 let
- syn Jana Jemelky a Filomeny z Tučína
- farář, 5.července 1904 byl ordinován arcibiskupem Khonem jako prelát, arcibiskupský protonotář a.i.p. , infulovaný metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. Působil jako kaplan v Bílovci, Kujavách a ve Valašském Meziříčí. Roku 1914 byl povolán jako polní kurát do vojenské nemocnice v Terezíně, od roku 1917 vedl duchovní správu ve vojenské barákové nemocnici v Pardubicích. Po válce se vrátil do Valašského Meziříčí. V roce 1921 byl povolán do Olomouce a jmenován sekretářem Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje. Vroce 1922 jej poslal arcibiskup Stojan na misie k českým krajanům, převážně dělníkům v Porůří.Pak konal misie v Brémách a v Hamburku. V letech 1923 a 1926 byl vyslán do Ameriky, kde konal misie ve všech státech USA a na mnohých místech Kanady a Mexika. Poté byl jmenován generálním tajemníkem sekretářem Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje. Procestoval celou Evropu a Malou Asii. Kromě němčiny a angličtiny znal všechny slovanské jazyky a překládal z nich. V roce 1944 jej Pius II. jmenoval apoštolským protonářem ad instar participantium a v roce 1947 Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta čestným doktorem teologie. V roce 1948 byl vysvěcen na preláta, arcibiskup Matocha jej instaloval v roce 1951 na infulovaného děkana metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci.
- vzpomínky ze svého velmi pestrého života sepsal poutavým způsobem v díle  "Na roli Boží"
- zemřel v Olomouci
 
Prof. PhDr.
ALOIS JEMELKA
*2.9.1883
+28.6.1945
61 let
- syn Jana Jemelky a Filomeny z Tučína
- farář, ordinován byl 26.7.1920 v Innsbrucku. Působil jako profesor na filosofickém institutu v Benešově u Prahy, v Praze - Bubenči a profesor matemetiky a fyziky na papežském gymnáziu na Velehradě
- filosof, autor řady odborných článků, překladatel
- zemřel na Velehradě
 
 
 
ANTONÍN JEMELKA
*8.10.1896
+21.2.1972
73 let
 
- syn Jana Jemelky a Filomeny z Tučína
- farář, 5. července 1919 byl ordinován arcibiskupem kardinálem - Skrbenským. Působil jako děkan a farář v Laškově. Byl výborný malíř a kreslíř, mecenáš umění, přítel mnoha významných umělců, např. Jano Kohlera, Maxe Švabinského a jiných.
- zemřel v Laškově, pochován je v Pavlovicích

Medailon      
 


ALOIS JEMELKA
*13.11.1917
+16.3.1988
70 let

- syn Jana Jemelky a Boženy z Tučína
- ordinován 5.7.1942 v Olomouci světícím biskupem Schinzelem
- primice 12. července 1942 v Pavlovicích - působiště: administrátor, čestný farář - Vlčnov, Hranice na Moravě, Zábřeh na Moravě, Svébohov, Dolní Hynčina, Jesenec, Liptál, Pozděchov, Jasenná, Bratřejov, Mysločovice, Ostrožská Lhota.


 
JOSEF JEMELKA
*7.6.1920
+23.7.1941
21 let
- syn Jana Jemelky a Boženy z Tučína
- bohoslovec, zemřel ve 3. ročníku arcibiskupského semináře v Olomouci po úrazu na kole při návratu z pouti ke sv. Antonínovi v Ostrožské Lhotě

© 2010, Sušice u Přerova, Karel.Jemelka@seznam.cz